Pályázatok

Új Nemzeti Kiválóság Program

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2017-04-28
Lejárat ideje: 2017-05-29

Kedves Hallgatók!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018-as tanévre vonatkozóösztöndíj-pályázati kiírása várhatóan 2017. április 28-án (pénteken) jelenik meg.

Tisztelettel kérem, hogy a pályázat lehetőségéről kollégáit, hallgatóit értesíteni szíveskedjen.

A tavalyi évhez hasonlóan a pályázatok bírálatához kari bizottságok felállítása szükséges, ezért tisztelettel kérem Dékán urat, hogy a kari bizottságba bevonni kívánt legalább 3 főt nevesíteni szíveskedjen.

A pályázat fő mérföldkövei:                                                                              

  • Pályázat megjelenése: 2017. 04. 28.
  • Pályázatok postára adásának határideje: 2017. 05. 29.
  • Beérkezett pályázatok formai ellenőrzése, hiánypótlások bekérése (a pályázati referensek végzik): 2017.06.16-ig
  • Formailag megfelelt pályázatok átadása a kari bizottság számára: 2017.06.23-ig
  • A kari bizottsági döntés beérkezése egyetemi döntésre: 2017.07.20.
  • Pályázatok rangsorolása (külön A,B és Ckeret): 2017.07.27. (vonalhúzás 2017.07.26.)
  • 2017/2018. tanévi intézményi ÚNKP támogatási javaslatok megküldése a Támogató részére: 2017.08.02. (a postai beérkezés dátuma)
  • Támogatói döntés meghozatala várhatóan: 2017.08.10. (de legkésőbb 2017.08.25-ig)

 A pályázat lehetőségeiről kérem, az alábbi információkat szíveskedjenek megosztani a kari honlapon:

ÚjNemzetiKiválóság Program 2017/2018

AzÚjNemzetiKiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.
Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást,
a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az intézményi ÚNKP támogatási keret három részből áll: az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „A” keret), a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „B” keret), valamint a 45 év alatti oktatók, kutatók kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „C” keret).

A pályázatok fogadása: 2017. április 28 - 2017. május 29. között.

A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriumaoldalról Az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati Dokumentáció címre kattintva.

A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredetei példányban és egy nem újraírható DVD-n kell eljuttatniminden esetben a PTE OIG Tehetséggondozási Irodának címezve a Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. címre szükséges megküldeni, a borítékon azon Kar megjelölésével, melyen belül az Ösztöndíjas a pályázatot benyújtotta (pl.: „ÚNKP Ösztöndíjpályázat, KTK”)..

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!”

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel Barna Adrianna ÚNKP koordinátor (barna.adrianna@pte.hu)ésBiró Sarolta ÚNKP projektmenedzser (biro.sarolta@pte.hu) kereshető, kizárólag e-mailben.

Üdv,

HÖT