Pályázatok

Szociális ösztöndíj pályázat 2015

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2015-01-26
Lejárat ideje: 2015-02-16

Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága
a 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj elnyerésére.
Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető.  A pályázati kérelmet az erre rendszeresített adatlapon kell benyújtani. A pályázatokat a DJKB részére kell eljuttatni. A pályázatok elbírálását a DJKB az űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer szerint végzi. [TJSZ. 20. § (6)-(7) bek.]

A pályázatok beérkezésének határideje 2015. február 16. napja
Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

-          államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy

-          tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,
szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;

Pályázati űrlap és a kitöltési útmutató felvehető az ÁJK DJKB irodában, illetve letölthető a dokumentumtárból.
Kérünk minden pályázót, hogy a rendszeres szociális pályázati űrlap helyes kitöltéséhez, figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót!!

A pályázatot kérjük az ÁJK DJKB irodáján leadni (Dohány utca 1-3. 016-os iroda), vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE ÁJK DJKB 7622 Pécs, Dohány utca 1-3. 016-os iroda

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni! Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.    

Pécs, 2015. január 26. 

PTE ÁJK DJKB