Pályázatok

Rendszeres szociális ösztöndíj

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2017-01-30
Lejárat ideje: 2017-02-14

Kedves Hallgatók!

 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban DJKB) a 2016/2017-os tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

 

Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet a Pécsi Tudományegyetem Térítési és juttatási szabályzatának (továbbiakban TJSZ) 2/2. számú mellékletét képező űrlapon, elektronikusan kell a DJKB által meghatározott határideig benyújtani. Az elektronikus pályázati űrlap papír alapú, aláírt változatát és a pályázati űrlap kitöltési útmutatója szerinti eredeti példányban csatolandó mellékleteket papír alapon el kell juttatni a DJKB részére, a DJKB által meghatározott határideig.

A pályázatok elbírálását a DJKB az űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer szerint végzi. [TJSZ. 20. § (6)-(7)]

 

A pályázatokat elektronikus úton, a Neptun Tanulmányi Rendszerben2017. január30. 12:00 óra és2017. február 14. 23:59 –ig között lehetséges benyújtani.

 

A szükséges dokumentumokat papíralapon az ÁJK DJKB részére 2017. február15. 14:00 óráig kell eljuttatni.

 

Szociális juttatásra jogosult hallgató:az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g]

 

Alaptámogatás:

Erre irányuló kérelem esetén(az elektronikus pályázati űrlapon jelölve) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki

a) az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít,és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá

b) a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte.[TJSZ. 19. § (1)-(2) és 20. § (3)-(4)]

 

 

Az elektronikus pályázati űrlap elérhető awww.neptun.pte.hu címen az ügyintézés, kérvények menüpont alatt.

 

 

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót, mely a http://pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok oldalon érhető el.

 

Az elektronikus pályázat véglegesítését követően a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer által generált, a leadott kérvények menüpont alatt megtalálható adatlapot aláírást követően az összes csatolandó mellékletekkel együtt kérjük a „Z” épület 016-osirodájánleadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:7622 Pécs, 48-as tér 1.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a ÁJK DJKB-hoz!

 

 

Pécs, 2017. január30.

 

                                                                                                        dr. Mohay Ágoston
                                                                                                              ÁJKDJKB
                                                                                                                  elnök