Pályázatok

Rendkívüli szoctám 2016 tavasz

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2016-02-26
Lejárat ideje: 2016-06-30

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Diákjuttatási és KollégiumiBizottsága a 2015/2016-ös tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon
                                                     
                                                     rendkívüli szociális ösztöndíj elnyerésére.

„A Rendkívüli Szociális Ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlanromlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás…” (PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 21.  § 2. bekezdés)

Rendkívüli szociális ösztöndíjra jogosult hallgató:
„aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, doktori képzésben vesz részt” és

  • a) államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  • b) tanulmányait államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 2. § 1. bekezdés alapján)

Pályázati űrlap felvehető a DJKB irodán, valamint letölthető a dokumnetumtárból.
A pályázat beérkezésének határideje: tárgyhó 10-ig.
A pályázatot kérjük a PTE ÁJK DJKB irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

                                                                              PTE ÁJK DJKB

                                                           7622 Pécs, Dohány u. 1-3. 016-os iroda

A hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!