Pályázatok

Polgárjogi publikálási pályázat

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2017-02-07
Lejárat ideje: 2017-05-07

Kedves Hallgatók!

  A 2016-ban indított, elektronikus formában az új Jogtár felületén havonta megjelenő civilisztikai tárgyú
Polgári Jog című szakmai folyóirat pályázatot hirdet egyetemi hallgatók és a doktori iskolák hallgatói
számára a lap Jogesetelemzés rovatában való publikálásra.
 

  A Jogesetelemzés rovat célja, hogy a jogeset ismertetésén túl fórumot teremtsen a döntések
érvelésének bemutatására, esetleges bírálatára. A tanulmányok a dogmatikai háttér felvázolásával
megmagyarázhatják, hogy miért jutott helyes következtetésre a bíróság, vagy épp ellenkezőleg,
rámutathatnak annak hibáira.
 

  A pályázónak egy szabadon választott, polgári jogi szempontból releváns témát vizsgáló jogerős
vagy felülvizsgálati eljárásban született ítéletet vagy alkotmánybírósági határozatot kell bemutatnia
20–50 000 karakter terjedelemben.

  A tanulmány szerkesztési elvei és formai követelményei a Wolters Kluwer honlapján érhetőek el:
https://wolterskluwer.hu/szerzoknek/polgari-jog/.

  A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a polgarijogonline@wolterskluwer.com e-mail-címen lehet
feltenni, és a pályamunkákat is erre a címre kérjük megküldeni a levélhez csatolt fájlként.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 7.

  A pályamunkát a Polgári Jog folyóirat Szerkesztőbizottsága bírálja el. Az a pályázat tekinthető
sikeresnek, amelyet a bírálók alkalmasnak találnak a folyóiratban való megjelentetésre.
A sikeres tanulmányok a lektorálást és szerkesztést követően:
• megjelennek a Polgári Jogban és
• a szerzőket a Wolters Kluwer Kft. értékes könyvcsomaggal jutalmazza.

  Eredményhirdetés: 2017. június 9-ig.
Az eredményről minden pályázónak értesítést küldünk.

  A pályázattal kapcsolatosan egyebekben irányadóak a Polgári Jog folyóiratban való publikálás
általános feltételei, melyek megtalálhatóak a következő weboldalon:
https://wolterskluwer.hu/wp-content/uploads/2013/05/PolgariJogonline_publikalas.pdf.

Üdv

ÁJK HÖT