Pályázatok

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a 2019/2020-as tanévre

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2019-06-13
Lejárat ideje: 2019-06-28

Kedves Hallgatók!

Az Állam- és Jogtudományi Kar Pályázati- és Ösztöndíj Bizottság NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT hirdet a 2019/2020-as tanévre

 

A pályázati feltételek*:

- Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1)

bekezdése c) pontja alapján 40.000.- Ft havonta. 

- A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott (állami

ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali)

alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik

jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább

55 kreditet megszereztek; 

- A 2019/2020. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2019/2020. tanévben

folyósítható a teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan

képzésben részt vevő hallgató részére.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára. 

- Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a

minisztériumi felhívásban foglaltak, valamint az intézményi keretszám alapján érdemes és

jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az

intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter 

– az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen

hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény

kezdeményezése alapján. 

-  A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj

támogatásból. 

-  A pályázatokat a hallgató a kari Tanulmányi Osztályra nyújtja be. A leadott

pályázatokat a PÖB rangsorolja.

 

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

-          Pályázati űrlap (letölthető a kari honlapról, illetve a HÖT honlapjáról))

-          a két utolsó lezárt félév leckekönyv-másolata,

-          a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,

-          a pályázó által megjelölt tudományos, diákköri illetve a közéleti,

-          sport és egyéb tevékenységekről szóló igazolásokat.

-          Mellékletek pótlására utólag nem szólítunk fel!

 

Pályázati határidő: 2019. június 28.

További részletekért és a pályázati ívért, kattints!

https://ajk.pte.hu/hirek/palyazatok/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazati-kiiras-2019-2020?fbclid=IwAR18lBloUcgKRQN-_3t-02y4MRtl8DjO3BJNMnLKBd8fvffohJS-CQHYEFw

Üdv,

HÖT