Pályázatok

Kozma Sándor Emlékpályázat - 2019

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2018-10-30
Lejárat ideje: 2019-03-01

Kedves Hallgatók!

 

Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére.

 

A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő olyan joghallgató, aki egyetemi osztatlan képzésben jogi tanulmányt folytat, hallgatói jogviszonyban áll.
A pályaműveket magyar nyelven lehet benyújtani. A pályázatok terjedelme legalább 20, legfeljebb 80 gépelt oldal lehet, irodalomjegyzékkel, lábjegyzetekkel, mellékeltekkel együtt.
Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet e pályázat beküldési határidejét megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázatra, illetve szakdolgozatként, évfolyamdolgozatként vagy más hasonló, a pályázó képzéséhez, illetve munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés céljából.

Pályadíjak valamennyi tagozaton – külön a büntetőjogi, külön a közjogi témákban – egységesen:

  • 1-1 első díj                   300.000 – 300.000 Ft,
  • 1-1 második díj          200.000 – 200.000 Ft,
  • 1-1 harmadik díj        150.000 – 150.000 Ft.

Pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya címére (1372 Budapest, Pf. 438).

Postára adási határidő: 2019. március 1.

 

A pályázati kiírást megtalálhatjátok a http://pteajkhot.hu/dokumentumtar oldalon.

 

Üdv,

HÖT