Pályázatok

Kollégiumi férőhely feltöltés

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2015-09-07
Lejárat ideje: 2015-09-21

Kollégiumi férőhely feltöltés

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága pályázatot ír ki kollégiumi férőhely feltöltésére.

Kollégiumi férőhelyre pályázatot nyújthat be a Pécsi Tudományegyetem minden hallgatója, aki a 2015/2016. tanév első félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A pályázatok leadásának legkorábbi határideje szeptember 7. napja.

Postázási cím: PTE ÁJK DJKB 7622 Pécs, Dohány utca 1-3. 016-os iroda

A pályázatot benyújtó hallgatók várólistán kerülnek elhelyezésre, ahol a férőhelyek számának függvényében a várólistán elfoglalt helyük alapján kerülnek felvételre.

Kollégiumi elhelyezésre pályázni lehet:

  • szociális alapon
  • tanulmányi alapon
  • művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység alapján
  • közéleti tevékenység alapján.

Egy hallgató több szempont alapján is kérheti felvételét a kollégiumba.

A fenti sorrend a feltöltés szempontjainak sorrendjét is tükrözi, tehát a várólistán azon hallgatók kerülnek legelőre, akik szociális alapon kérik felvételüket, ezt követik azok, akik tanulmányi alapon és így tovább. Az egyes szempontokon belül a sorrendet a magasabb pontszám/érték határozza meg.

szociális alapon pályázó hallgatónak a szociális támogatásra rendszeresített űrlapot kell kitöltenie, és ahhoz mellékelnie kell a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokat. (Ebben az esetben a jelentős változásokra tekintettel a hallgató egyeztetés miatt keresse fel a kari DJKB-t!)

Amennyiben a hallgató a 2015/2016-ös tanévre már adott be Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázatot, úgy kérhető az ott elért szociális pontszám figyelembe vétele.

Hiányos pályázat esetén 0 ponttal kerül az érintett hallgató a várólistára.

Tanulmányi alapú pályázat esetén az utolsó aktív félév korrigált kredit indexe, illetve elsőéves hallgatók esetén a felvételi pontszám alapján kerül megállapításra a sorrend. A kérelmet papír alapon kell eljuttatni a kari DJKB-hoz a Tanulmányi Osztályon beszerzett, utolsó lezárt aktív félévről szóló Törzslappal (amelyen szerepel a korrigált kredit index) vagy az elsőévesek esetén a felvételi határozat másolatával (amelyen szerepel a felvételi pontszám) együtt. A hiányos kérelmet a DJKB nem tudja elfogadni.

művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység alapján történő jelentkezésre az intézményi szakmai tudományos ösztöndíj pályázatra vonatkozó szabályok az irányadóak, az erre rendszeresített űrlapon kell a pályázatot benyújtani és a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokat kell ahhoz csatolni. Amennyiben a hallgató művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység alapján a 2015/2016-os tanévre már adott be pályázatot, úgy kérhető az ott elért pontszám figyelembe vétele.

Hiányos pályázat esetén 0 ponttal kerül az érintett hallgató a várólistára.

Közéleti tevékenység alapján történő jelentkezés esetén a kari HÖT elnöknek kell igazolnia a legalább 3 havi közéleti tevékenységet az elmúlt félév vonatkozásában és ezt a kérelemhez csatolni kell. A kérelmet papír alapon kell benyújtani a név és az EHA kód feltüntetésével.

A várólistáról való feltöltés hetente történik. Aki nem kerül be az adott feltöltéskor, annak nem kell új kérelmet benyújtania, hanem automatikusan a listán marad, egészen addig, míg nem kéri levételét a várólistáról.

Minden űrlapot és segítséget a DOKUMENTUMTÁRBAN találtok!

Pécs, 2015. szeptember 7.