Pályázatok

Jogi előadói álláslehetőség a Kancellárián

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2016-11-23
Lejárat ideje: 2016-12-15

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Kancellári Hivatal, Jogi Főosztály, Igazgatási Jogi Osztály

Jogi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megállapodások, szerződések, szabályzatok, utasítások előkészítése, szerkesztése, jogi véleményezése. Peres, nemperes eljárásokban való közreműködés. Belső szabályzatok, utasítások előkészítése szerkesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogász végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         legalább 1 éves szakmai tapasztalat, továbbá legalább középfokú angol nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget és nyelvismeretet igazoló oklevél, erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetén az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Bányai Dávid, főosztályvezető részére a kancellariaallas@pte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezésen kérjük feltüntetni az azonosítószámot: 9328.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.