Pályázatok

intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2015-09-25
Lejárat ideje: 2015-10-12

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki
                                   Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére.

„Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató.” (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 2. bekezdés)
„Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás. A pályázatokat jelen Szabályzat 8. számú mellékletében meghatározott űrlapon a kari DJKB-nak kell leadni, amely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.” (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 3. bekezdés)

 Pályázati űrlap felvehető a kari DJKB irodában, illetve a http://pteajkhot.hu/dokumentumtar címről letölthető.     

 A pályázatok beküldésének határideje:

                                                                      2015. október 12.

A pályázatot kérjük a kari DJKB irodában leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre és a borítékra ráírni:
                                           7622, Pécs, Dohány u. 1-3. 016-os iroda (PTE ÁJK DJKB)

 Késve leadott, illetve hiányos pályázatokat, valamint a hallgató aláírását nem tartalmazó pályázatot a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!
Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját!

 

 Pécs, 2015. szeptember 25.