Pályázatok

DR.KISS DAISY emlékére pályázatot ír ki a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2019-09-09
Lejárat ideje: 2019-10-31

Kedves Hallgatók!

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége DR.KISS DAISY emlékére pályázatot ír ki - polgári eljárásjog témakörben - joghallgatók részére.

A pályázaton részt vehet bármelyik magyar egyetem jog- és államtudományi karán tanuló,nappali tagozatos hallgató.

A pályázat benyújtási határideje:

2019. október 31.

(A határidő után beérkezett pályaműveket nem tudjuk értékelni.)

A pályázat választható témái:

1. Keresetváltoztatás és ellenkérelem változtatás korlátai

2. A II. fokú bíróság felülbírálati jogkörének terjedelme, korlátai

3.A szakértői bizonyÍtás a polgári perben

4. A Pp általános és a külföldi elem esetén alkalmazandó különleges rendelkezéseinek viszonya egymáshoz kis-értékű követelések esetén - (Pp. 598.§)

 

A dolgozat terjedelme, minimum 20.000, maximum 30.000 karakter lehet (szóközökkel együtt).

A pályázatokat kérjük a következő e-mail címre, PDF formátumban beküldeni munk@muknet.hu

 

A beküldött pályázatokat a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által kijelölt bizottság bírálja el. A bizottság döntését a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (www.magyarugyvedikamara.hu) közzé tesszük.

 

A díjakat az Ügyvéd Nap ünnepi ülésén, 2019. november 23-án adjuk át.

A pályaművek díjazása:

Első díj: 200.000,- FT

Második díj: 100.000,- FT

Harmadik díj:  50.000,-FT

 

1055 Budapest, Szalay u.7. - Telefon: 3119-800; 3311-773-Telefax: 3117-867- Email: muk@muknet.hu- www.magyarugyvedikamara.hu

 

Üdv,

HÖT