Pályázatok

A REINHOLD ÉS CARMEN WÜRTH ALAPÍTVÁNY Támogatási Pályázata

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2015-10-06
Lejárat ideje: 2015-10-22

A Reinhold és Carmen Würth Alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson tehetséges, hátrányos helyzetben lévő, nappali tagozatos joghallgatók részére. A támogatásra pályázhatnak azok a legalább 3. szemeszterre beiratkozott

hallgatók, akik az előző tanévben legalább 4,00 tanulmányi átlageredményt értek el és hátrányos helyzetben vannak. Az árvák és félárvák a pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek. A pályázóknak tanulmányi eredményüket (utolsó két lezárt félév másolata), hátrányos anyagi helyzetüket megfelelő módon (a szülők előző évi adóbevallása vagy a munkáltató igazolása az adóbevalláshoz) igazolni kell és csatolni kell a családi helyzetre (árva, félárva) vonatkozó igazolást is. Az alapítványi támogatás felosztható összege havi 60.000,- Ft. Az alapító kívánságának megfelelően 2 fő részesülhet havi 30 - 30.000,- Ft-os támogatásban. A támogatás szeptembertől júliusig, azaz 10 hóra szól. A pályázatokat a kar Dékánja a HÖT-tel egyetértésben bírálja el.

Beérkezési határidő: 2015. október 22.

A pályázatokat a Tanulmányi Osztályra kell benyújtani, (Tanulmányi Osztály

Dohány u. 1-3. fszt.).

Késve beérkezett pályázatokat nem tudunk figyelembe venni, mellékletek

pótlására utólag nem szólítunk fel!

 

 

Pécs, 2015. október 6.

                                                                                                                                         Dr. Kecskés László sk.

                                                                                                                                                    dékán