Aktuális hírek és események

Igazságügyi Minisztérium által meghírdetett ösztöndíj lehetőségek

Hozzáadva: 2017-02-09

Kedves Hallgatók!

 

Tájékoztató az Igazságügyi Minisztérium által támogatott jogászösztöndíjakról Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Igazságügyi Minisztérium a 2017-es évben is indít a jogászképzés színvonalát emelő programokat, amelynek keretében a nem budapesti jogi karok – így a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar – nappali munkarendben tanulmányokat folytató jogász hallgatói ösztöndíjakban részesülhetnek. Az Igazságügyi Minisztérium (IM) az alábbi ösztöndíjak létrehozását határozta el: I. IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj.

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj évfolyamonként annak a nappali munkarendben tanulmányokat folytató, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges jogász szakos hallgatónak a tanulmányait támogatja, akik kimagasló tanulmányi eredményt értek el, valamint szakmai munkájukra és egyéb teljesítményükre tekintettel kiemelkednek hallgatótársaik közül.

Az adott félévre elnyerhető ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó. A kiválósági ösztöndíjban részesülhetnek a köztársasági ösztöndíjas és kiemelt ösztöndíjas hallgatók is. Az adott évfolyamhoz tartozást az első beiratkozás éve határozza meg. A 2016/17. tanév őszi félévében legalább 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet kell elérni, amelynek számítása: ∑ (teljesített kreditpont x érdemjegy)/30 Az ösztöndíjra pályázni szükséges. A pályázat benyújtásának részletes feltételei és az értékelési szempontok letölthetőek a kari honlapról, valamint a HÖT honlapjáról.

A pályázat benyújtásának határideje 2017. február 17. (péntek) 12.00 óra (A pályázatokat a HÖT irodában kell leadni Cserti-Hertzer Bernadett tanulmányi titkárnál, PTE-ÁJK Dohány utca 1-3. 017-es szoba) II. IM Tanulmányi Jogászösztöndíj.

Az IM a Tanulmányi Jogászösztöndíj létesítésével azoknak a nappali munkarendben tanulmányokat folytató önköltséges jogász szakos hallgatóknak a tanulmányait támogatja, akinek a 2016/17. tanév őszi félévi átlaga legalább a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet eléri, és akik az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban nem részesülnek.

Az IM a Tanulmányi Jogászösztöndíjra nem kell pályázni, a rangsorolást a hallgatók tanulmányi eredménye alapján a NEPTUN-ból automatikusan kinyerhető adatoknak megfelelően a Kar maga végzi. Az ösztöndíj összege a támogatható hallgatók számától és az elért eredményektől függően várhatóan 10.000 és 30.000- Ft/hó között alakulhat.

A pályázati űrlap letölthető a http://pteajkhot.hu/dokumentumtar -linkre kattintva.

 

Üdv

ÁJK HÖT