Aktuális állásajánlatok

A bíróságok felvételt hirdetnek bírósági fogalmazói álláshelyekre

Hozzáadva: 2017-01-26

Kedves Hallgatók!

Az alábbi remek álláslehetőségre szeretnénk felhívni a figyelmeteket.

PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE

 

2017.március16.

16óra 30perc

 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

   -cselekvőképes,

   -magyar állampolgár,

 

Kipályázhat?

 

  -aki egyetemi állam- ésjogtudományi diplomával rendelkezik, és

 

   -hatósági  bizonyítvánnyal  igazoljaazt  a  tényt,hogy   az  igazságügyi  alkalmazottak szolgálati  jogviszonyáról  szóló   1997.   évi  LXVIII.  törvény  (Iasz)     11.   §  (4)  és  (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

 

 

MINTA az elfogadható hatósági erkölcsi bizonyítványról

 

 

 

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen  előéletet igazoló,„sima”  bizonyítvány nem fogadható

el!

 

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 

 

   -aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és

 

   -akinek pályázatát a  kinevező  a  személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja.

 

 

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

 

   -a pályázati feltételeknek megfelelés

 

   -a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

 

 

Hová  kell  benyújtani a pályázatot?

 

 

   az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055  Budapest,Szalayu.16.)

 

   személyesen vagy postai úton

 

   igazságügyi   alkalmazott esetében  a   munkáltatói   jogkör  gyakorlójának  egyidejű tájékoztatásával

   1 példányban

 

 

FIGYELEM!  Apályázatnak  legkésőbb  2017.  március  16-án 16  óra  30  percig  megkell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

 

 

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 

         az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációslevelet,

   a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét,

 

    amennyiben  a  pályázó  többálláshelyre  kíván  pályázni,  úgy  a  jelentkezési

 

lapon felkell tüntetnie ezek sorrendjét

 

   az önéletrajzát,

 

   jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát,

 

      ennek hiányában  az  abszolutóriumot  vagy  az  államvizsgát  megelőző  félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást,

   akiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

 

      ennek    hiányában      a      hatósági      erkölcsi      bizonyítvány      kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is

 

érvényesen benyújtható

 

  a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata

 

  akiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 

  a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

 

úgy, hogy  legkésőbb a szóbeli versenyvizsgán rendelkezésre álljon.

 

 

! A jelentkezésilap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a mia.birosag.hu honlapról!

 

 

 

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 

 

   a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy  apályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmaigyakorlatot, vagy egyéb, legalább

6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte,

 

   a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást az igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről,

   a   diploma  mellékletének  közjegyző  által  hitelesített   másolatát,  amennyiben  a diploma  „summa  cum  laude”  („praeclare”)  vagy   „cum   laude”  minősítése  abban szerepel

   a   kiküldő  egyetem   által    kiállított   magyar   nyelvű  igazolást   a   jogi   egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2  hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,

   az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat másolatát,

 

   a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,

 

   a  jogi  diploma megszerzéséhez  szükséges középfokú nyelvvizsgán túl  megszerzett középfokú vagy  felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

 

 

FIGYELEM! Annak  a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton

 

1.,  2.  vagy  3.  helyezést  ért  el, elegendő   e  tényre  a  jelentkezési  lapon  hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 

 

Fontos időpontok

 

 

   2017.március30: írásbeli versenyvizsga

 

   2017.április19: szóbeli versenyvizsga

 

   2017.május22: a pályázatok elbírálásának határideje

 

   2017.június1: állások betöltése

 

 

 

MEGHIRDETETT ÁLLÁSHELYEK

 

 

 

Bíróság

Álláshelyek

száma

Fővárosi Törvényszék

6

Balassagyarmati Törvényszék

Salgótarjáni Járásbíróság

1

Debreceni Törvényszék

Debreceni Járásbíróság

2

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

Gyulai Járásbíróság

1

Kaposvári Törvényszék

Kaposvári Járásbíróság

2

Kecskeméti Törvényszék

Kecskeméti Törvényszék

1

Kecskeméti Járásbíróság

1

Kiskőrösi  Járásbíróság

1

Miskolci Törvényszék

Miskolci Járásbíróság

1

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróság

1

Ózdi Járásbíróság

1

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság

1

Szerencsi Járásbíróság

1

Tiszaújvárosi Járásbíróság

1

Pécsi  Törvényszék

Mohácsi Járásbíróság

1

Pécsi  Járásbíróság

3

Szegedi Törvényszék

Szegedi Járásbíróság

2

Székesfehérvári Törvényszék

Székesfehérvári Járásbíróság

2

Szolnoki  Törvényszék

Szolnoki  Járásbíróság

1

Szombathelyi Törvényszék

1

Veszprémi Törvényszék

1

Összesen

33

 

 

Illetmény

 

A  bírósági  fogalmazó  illetményére  az   Iasz.   rendelkezései,  az   egyéb  juttatásokra  a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal  gazdálkodásáról szóló  szabályzatról szóló  5/2013. (VI.26.)OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

 

További informáck

http://mia.birosag.hu